ZENDO SENGTSJAN Zendo Sengtsjan stelt zich tot doel de beoefening van zazen te bevorderen en te begeleiden op een voor ieder toegankelijke wijze. Daarbij wordt ruimte gemaakt voor de dialoog met de westerse achtergrond van de meeste deelnemers. Gebouwd wordt aan het geleidelijk ontstaan van een sangha: een kleine kring van mensen die zeer regelmatig samen mediteren en waarbij ook zij welkom zijn die met zazen willen kennismaken of voor een bepaalde periode zazen willen beoefenen. We proberen in gemoedelijkheid maar gedisciplineerd samen ruimte te scheppen voor ontwikkeling van de zen-ervaring … Zazen kan men beoefenen ongeacht de religieuze achtergrond die men heeft: zazen is een beeld- en woordloze methode van meditatie die voorbij gaat aan de beelden en woorden van de religies, in radicale openheid voor het mysterie van ons bestaan, voor het ervaren van de ENE uiteindelijke werkelijkheid … In een reeks van 14 bijeenkomsten (wekelijks) wordt er gemediteerd in een zendo (meditatie-ruimte) in Den Bosch, Tilburg of Breda. Na een korte inleiding volgen drie zitperiodes onderbroken door kinhin (meditatief lopen). De inleidingen hebben soetra’s (klassieke teksten uit de zentraditie, zoals de Shinjinmei) als basis … De groepen bestaan uit maximaal 15 tot 18 deelnemers opdat persoonlijke begeleiding mogelijk is. Begeleiding vindt plaats via dokusan-gesprekken (korte gesprekken onder vier ogen tijdens de zit-perioden in een afgescheiden ruimte), of na afloop voor wie wil in een kringgesprek, of op afspraak. Voorafgaand aan en tijdens het zitten is de stilte absoluut: elke deelnemer wordt geacht de stilte volstrekt te respecteren… Gevorderden kunnen de koan-scholing doorlopen die in de zenlijn LEERE WOLKE wordt aanbevolen. Ook is het mogelijk een tekst of een werk uit de zentraditie te kiezen ter gezamenlijke bestudering en bespreking. Ook wordt er regelmatig een zen-(zater)dag georganiseerd: na een korte inleiding wordt de hele dag gemediteerd … Voor sesshins (meerdaagse trainingen) wordt verwezen naar plaatsen waar deze sesshins worden gehouden, al dan niet verzorgd door leraren van de LEERE WOLKE. In de zomer- en winterpauzes worden zen-avonden en zen-zaterdagen georganiseerd ter overbrugging. Er wordt naar gestreefd om in de nabije toekomst meerdaagse sesshins te verzorgen in beheer van de groeiende sangha, en gedragen door de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de deelnemers. De mogelijkheid bestaat deel te nemen aan de sesshins, bezinningsdagen en inleidingen die elders op uitnodiging worden verzorgd.
Zendo Sengtsjan
ZEN IN HET ALLEDAAGSE LEVEN
Zend   o   Sengtsjan
Zend o Sengtsjan
ZEN IN HET ALLEDAAGSE LEVEN
ZENDO SENGTSJAN Zendo Sengtsjan stelt zich tot doel de beoefening van zazen te bevorderen en te begeleiden op een voor ieder toegankelijke wijze. Daarbij wordt ruimte gemaakt voor de dialoog met de westerse achtergrond van de meeste deelnemers. Gebouwd wordt aan het geleidelijk ontstaan van een sangha: een kleine kring van mensen die zeer regelmatig samen mediteren en waarbij ook zij welkom zijn die met zazen willen kennismaken of voor een bepaalde periode zazen willen beoefenen. We proberen in gemoedelijkheid maar gedisciplineerd samen ruimte te scheppen voor ontwikkeling van de zen-ervaring … Zazen kan men beoefenen ongeacht de religieuze achtergrond die men heeft: zazen is een beeld- en woordloze methode van meditatie die voorbij gaat aan de beelden en woorden van de religies, in radicale openheid voor het mysterie van ons bestaan, voor het ervaren van de ENE uiteindelijke werkelijkheid … In een reeks van 14 bijeenkomsten (wekelijks) wordt er gemediteerd in een zendo (meditatie- ruimte) in Den Bosch, Tilburg of Breda. Na een korte inleiding volgen drie zitperiodes onderbroken door kinhin (meditatief lopen). De inleidingen hebben soetra’s (klassieke teksten uit de zentraditie, zoals de Shinjinmei) als basis … De groepen bestaan uit maximaal 15 tot 18 deelnemers opdat persoonlijke begeleiding mogelijk is. Begeleiding vindt plaats via dokusan- gesprekken (korte gesprekken onder vier ogen tijdens de zit-perioden in een afgescheiden ruimte), of na afloop voor wie wil in een kringgesprek, of op afspraak. Voorafgaand aan en tijdens het zitten is de stilte absoluut: elke deelnemer wordt geacht de stilte volstrekt te respecteren… Gevorderden kunnen de koan-scholing doorlopen die in de zenlijn LEERE WOLKE wordt aanbevolen. Ook is het mogelijk een tekst of een werk uit de zentraditie te kiezen ter gezamenlijke bestudering en bespreking. Ook wordt er regelmatig een zen- (zater)dag georganiseerd: na een korte inleiding wordt de hele dag gemediteerd … Voor sesshins (meerdaagse trainingen) wordt verwezen naar plaatsen waar deze sesshins worden gehouden, al dan niet verzorgd door leraren van de LEERE WOLKE. In de zomer- en winterpauzes worden zen-avonden en zen- zaterdagen georganiseerd ter overbrugging. Er wordt naar gestreefd om in de nabije toekomst meerdaagse sesshins te verzorgen in beheer van de groeiende sangha, en gedragen door de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de deelnemers. De mogelijkheid bestaat deel te nemen aan de sesshins, bezinningsdagen en inleidingen die elders op uitnodiging worden verzorgd.