WIJ EN DE ZEN-TRADITIE De zen-beweging in China werd geleid door de groot-meester Jing Hui († 2013), opvolger van de legendarische grootmeester Xu-Yun (1840-1959, zwervend door China werd Xu- Yun 120 jaar oud). Jing Hui stichtte in 1993 de beweging “zen in het alledaagse leven”, een beweging die leiding geeft aan het toegankelijk maken van zen voor eenieder die de zenweg wil gaan in het moderne China.
De verlichtingservaring van Sengtsjan en diens over-dracht aan Taosjin (580-651) worden in de Denkoroku 30 en 31 als koans weergegeven: prachtige inspirerende alledaagse ervaringen van verlichting en bevrijding. Zoals ook de Shinjinmei van Sengtsjan een unieke richtingwijzer is bij het gaan van de zenweg. Vandaar de keuze voor de naam voor de zendo en de zen-stijl die uit de inspirerende persoon van Sentsjan spreekt: Zendo Sengtsjan, bedoeld als “zen in het alledaagse leven” van de moderne westerse samenleving. Afbeelding van de drie meesters
ZEN IN HET ALLEDAAGSE LEVEN
Zend   o   Sengtsjan
Zend o Sengtsjan
ZEN IN HET ALLEDAAGSE LEVEN
WIJ EN DE ZEN-TRADITIE De zen-beweging in China werd geleid door de groot-meester Jing Hui († 2013), opvolger van de legendarische grootmeester Xu-Yun (1840—1959, zwervend door China werd Xu-Yun 120 jaar oud). Jing Hui stichtte in 1993 de beweging “zen in het alledaagse leven”, een beweging die leiding geeft aan het toegankelijk maken van zen voor eenieder die de zenweg wil gaan in het moderne China.
De verlichtingservaring van Sengtsjan en diens over-dracht aan Taosjin (580-651) worden in de Denkoroku 30 en 31 als koans weergegeven: prachtige inspirerende alledaagse ervaringen van verlichting en bevrijding. Zoals ook de Shinjinmei van Sengtsjan een unieke richtingwijzer is bij het gaan van de zenweg. Vandaar de keuze voor de naam voor de zendo en de zen-stijl die uit de inspirerende persoon van Sentsjan spreekt: Zendo Sengtsjan, bedoeld als “zen in het alledaagse leven” van de moderne westerse samenleving. Afbeelding van de drie meesters