Zendo Sengtsjan verzorgt elk voorjaar en elk najaar zazen zit-perioden op de locaties Breda, Tilburg, Den Bosch en Klooster Velp, verspreid over twaalf weken. In een reeks van twaalf dagdelen (morgen, middag of avond) wordt zazen beoefend in drie zitperiodes van elk 25 minuten, afgewisseld met kinhin (meditatief lopen). Steeds wordt een soetra (tekst) uit de klassieke zen-traditie genomen die ons in de zit-perioden begeleidt. Er worden teisho’s (uitleg d.m.v. een toespraak) gegeven, dokusan (begeleiding tijdens korte gesprekken onder vier ogen) is mogelijk, en gevorderden kunnen de koan scholing doorlopen.

Rond de jaarwisseling en in de zomerperiode worden terugkomdagen of terugkom bijeenkomsten van één dagdeel georganiseerd. Nadat een teisho is gegeven wordt gemediteerd in zitperiodes van elk 25 minuten, met de mogelijkheid van een dokusan gesprek. Deze dagen zijn ook toegankelijk voor mensen die willen kennismaken met zazen.

Een aantal malen per jaar wordt een weekend sesshin verzorgd in de Abdij te Slangenburg in Doetinchem, en incidenteel op andere locaties.

Op aanvraag wordt ingegaan op incidentele begeleiding van een zazenkai (een zen-oefendag voor beginners), een zazen zit-dag (de hele dag in stilte zitten met de mogelijkheid van teisho en dokusan) en een bezinningsdag over zen en christelijke mystiek.

Op afspraak wordt individuele begeleiding gegeven aan hen die zen beoefenen of aan hen die een begeleiding vanuit de zen-traditie wensen, in het kader van levensloopbegeleiding of om specifieke redenen.