AFBEELDING VAN DE DRIE MEESTERS Dit manshoge schilderij, op een papieren wand- rol, is een geschenk van de abt van de Bailin Tempel in Beijing, Ming Hai, aan de zen-lijn LEERE WOLKE om de verbinding met China te accentueren. De afbeelding hangt in de Benedictushof te Holzkirchen (D). Op de afbeelding is te zien: Groot zenmeester Xu- Yun, zenmeester Jing Hui en zenmeester Ming Hai, dus de lijn van overdracht van het leiderschap van zen in China, dat door Xu-Yun en Jing Hui werd gered van de ondergang door de vele politieke ontwikkelingen heen, o.a. de onderdrukking tijdens de culturele revolutie. De schildering drukt aldus de redding uit van Zen in China. Ming Hai geniet het "voorrecht" en het gemak dat de huidige machthebbers zen zijn gaan zien als iets dat ontstaan is in China: het is nu erkend cultureel Chinees erfgoed dat beschermd wordt! Zen als cultureel Chinees erfgoed moet ook toeristisch de eigenheid van China illustreren. De tempels zijn door de regering gerestaureerd... Het geschenk van Ming Hai betekent de erkenning dat de LEERE WOLKE van Willigis Jäger een zen-lijn is die door China als authentieke Westerse (!) "dochter-lijn" wordt erkend, nadat Jäger in deze lijn voor de tweede keer tot meester werd geautoriseerd door Jing Hui. (De eerste keer werd Jäger geautoriseerd door de Japanse zenmeester Yamada Koun in de Sanbo-Kyodan zen-lijn.)
ZEN IN HET ALLEDAAGSE LEVEN
Zend   o   Sengtsjan
Zend o Sengtsjan
ZEN IN HET ALLEDAAGSE LEVEN
AFBEELDING VAN DE DRIE MEESTERS Dit manshoge schilderij, op een papieren wand-rol, is een geschenk van de abt van de Bailin Tempel in Beijing, Ming Hai, aan de zen-lijn LEERE WOLKE om de verbinding met China te accentueren. De afbeelding hangt in de Benedictushof te Holzkirchen (D). Op de afbeelding is te zien: Groot zenmeester Xu- Yun, zenmeester Jing Hui en zenmeester Ming Hai, dus de lijn van overdracht van het leiderschap van zen in China, dat door Xu-Yun en Jing Hui werd gered van de ondergang door de vele politieke ontwikkelingen heen, o.a. de onderdrukking tijdens de culturele revolutie. De schildering drukt aldus de redding uit van Zen in China. Ming Hai geniet het "voorrecht" en het gemak dat de huidige machthebbers zen zijn gaan zien als iets dat ontstaan is in China: het is nu erkend cultureel Chinees erfgoed dat beschermd wordt! Zen als cultureel Chinees erfgoed moet ook toeristisch de eigenheid van China illustreren. De tempels zijn door de regering gerestaureerd... Het geschenk van Ming Hai betekent de erkenning dat de LEERE WOLKE van Willigis Jäger een zen-lijn is die door China als authentieke Westerse (!) "dochter-lijn" wordt erkend, nadat Jäger in deze lijn voor de tweede keer tot meester werd geautoriseerd door Jing Hui. (De eerste keer werd Jäger geautoriseerd door de Japanse zenmeester Yamada Koun in de Sanbo-Kyodan zen-lijn.)