ZEN IN HET ALLEDAAGSE LEVEN
Zend   o   Sengtsjan
Corona maatregelen in Zendosengtsjan vanaf zaterdag 13 november 2021 Hieronder zal ik eerst aangeven hoe ik de maatregelen die door de regering op vrijdag 12 november 2021 werden opgelegd moet handhaven in de bijeenkomsten van zazen (A) waarna ik de afweging die ik moest maken zal weergeven (B). Die maatregelen gelden voor de doordeweekse zazen in Breda en in Tilburg, alsmede voor de zaterdagen/zazenkai in Breda. (Tijdens de meerdaagse sesshins in Slangenburg en in Ranst gelden de regels voor de restaurant- en hotelfunctie die in respectievelijk Nederland en België zijn opgelegd.) A. Corona maatregelen bij het deelnemen aan de zen-bijeenkomsten. De basisregel van anderhalve meter afstand houden blijft bij het aankomen, zitten gaan, zitten en kinhin, en bij het weggaan. Bij het zitten kan het mondkapje af (we zijn dan “geplaceerd”). Bij het komen en gaan en bij het kinhin maken we gebruik van een mondkapje. Er is altijd de mogelijkheid van handen wassen en/of desinfecteren van de handen. Bij duidelijke corona achtige klachten blijven we thuis. Als dit mijzelf overkomt, moet ik de bijeenkomsten afgelasten totdat er een negatieve testuitslag is en de klachten voorbij zijn. Ventilatie doen we in Breda met alle ramen open, in Tilburg door de luchtafzuiging te gebruiken met alle deuren open. We ventileren vooraf aan het samenkomen, tijdens elk kinhin, en bij het verlaten van de bijeenkomst. Bij het aankomen moet de QR code (Quick Respons code) worden gecontroleerd waaruit blijkt dat u gevaccineerd bent, en/of genezen bent, of recent getest bent met negatieve uitslag. Waar het vaccinatie of genezing betreft, hoeft de controle vooralsnog slechts eenmaal, totdat de regering de werking van de code wijzigt, mogelijk na 3 december. Waar het de test betreft, behoeft die controle herhaling, aangezien de test recent moet zijn afgenomen. B. De afweging die ik heb gemaakt na afloop van de persconferentie van de regering op vrijdagavond 12 november 2021 is de volgende. Vooraf had ik een deelnemer aan de zen in Breda en een deelnemer aan de zen in Tilburg gevraagd de informatie goed te volgen en mij na afloop van de persconferentie te mailen over de volgens hem/haar te nemen maatregelen. Met het huisbestuur van het Klooster Verzorgings Huis (KVH) in Tilburg had ik in de persoon van de huisoverste telefonisch overleg hoe met de maatregelen om te gaan. Ik verblijf daar elke dinsdag te midden van oude en kwetsbare broeders, terwijl ik de Valenuszaal tweemaal gebruik voor de zen bijeenkomsten. Met de beheerder van het Begijnhof, verantwoordelijk voor de verhuur van de ruimtes waarover het Begijnhof beschikt, had ik telefonisch overleg. Zelf maakte ik notulen van de persconferentie en vormde mijn eigen mening. De conclusies bij elk van deze stapjes van overleg werden steeds dezelfde. Er is géén andere keuze mogelijk dan het - zo goed als mogelijk is - beschermen van elke deelnemer tegen besmetting met het virus. De deskundigen zeggen dat uiteindelijk iedereen corona krijgen zal, waarbij sommigen daar zelf niets van zullen merken, terwijl anderen… er ernstig ziek van worden of zelfs aan sterven. In onze broederschap van de kapucijnen verloren wij vier medebroeders ten gevolge van een corona besmetting, dat is één op de tien van ons. Enkele deelnemers aan de zazen vroegen mij met recht om het handhaven van de maatregelen gezien hun eigen gezondheid en ouderdom of die van hun huisgenoten voor wie een besmetting enorme gevolgen kan hebben. Drie weken stoppen met zazen tot 3 december 2021 – tot de volgende persconferentie van de regering – is géén oplossing, aangezien de verwachting is dat na 3 december de situatie in ons land niet beter zal zijn en de maatregelen zeer waarschijnlijk worden geconsolideerd en uitgebreid. Mijn werken is naar gewoonte van de kapucijnen “low-budget” werk: iedereen moet kunnen meedoen, ook hij/zij die slechts over een smalle beurs beschikt. Ik kan zo werken dankzij de steun die ik in alle opzichten van de broederschap ontvang. In mijn belang werd ik gewaarschuwd dat de boete die ik als initiatiefnemer van de bijeenkomsten kan ontvangen bij onverwachte controle door de BOA of door de politie kan oplopen tot dertig duizend euro. Dat risico is buiten proportioneel en wil ik daarom niet nemen. Ik hoop dat u begrip kunt opbrengen voor de keuze die ik heb gemaakt. Uw zitplaats ligt weer keurig klaar zoals voorheen. Naar ik hoop weer tot samen zitten in stilte. Met hartelijke groet, Kees. (Kees van den Muijsenberg) Zendosengtsjan
Zend o Sengtsjan
ZEN IN HET ALLEDAAGSE LEVEN
Corona maatregelen in Zendosengtsjan vanaf zaterdag 13 november 2021 Hieronder zal ik eerst aangeven hoe ik de maatregelen die door de regering op vrijdag 12 november 2021 werden opgelegd moet handhaven in de bijeenkomsten van zazen (A) waarna ik de afweging die ik moest maken zal weergeven (B). Die maatregelen gelden voor de doordeweekse zazen in Breda en in Tilburg, alsmede voor de zaterdagen/zazenkai in Breda. (Tijdens de meerdaagse sesshins in Slangenburg en in Ranst gelden de regels voor de restaurant- en hotelfunctie die in respectievelijk Nederland en België zijn opgelegd.) A. Corona maatregelen bij het deelnemen aan de zen-bijeenkomsten. De basisregel van anderhalve meter afstand houden blijft bij het aankomen, zitten gaan, zitten en kinhin, en bij het weggaan. Bij het zitten kan het mondkapje af (we zijn dan “geplaceerd”). Bij het komen en gaan en bij het kinhin maken we gebruik van een mondkapje. Er is altijd de mogelijkheid van handen wassen en/of desinfecteren van de handen. Bij duidelijke corona achtige klachten blijven we thuis. Als dit mijzelf overkomt, moet ik de bijeenkomsten afgelasten totdat er een negatieve testuitslag is en de klachten voorbij zijn. Ventilatie doen we in Breda met alle ramen open, in Tilburg door de luchtafzuiging te gebruiken met alle deuren open. We ventileren vooraf aan het samenkomen, tijdens elk kinhin, en bij het verlaten van de bijeenkomst. Bij het aankomen moet de QR code (Quick Respons code) worden gecontroleerd waaruit blijkt dat u gevaccineerd bent, en/of genezen bent, of recent getest bent met negatieve uitslag. Waar het vaccinatie of genezing betreft, hoeft de controle vooralsnog slechts eenmaal, totdat de regering de werking van de code wijzigt, mogelijk na 3 december. Waar het de test betreft, behoeft die controle herhaling, aangezien de test recent moet zijn afgenomen. B. De afweging die ik heb gemaakt na afloop van de persconferentie van de regering op vrijdagavond 12 november 2021 is de volgende. Vooraf had ik een deelnemer aan de zen in Breda en een deelnemer aan de zen in Tilburg gevraagd de informatie goed te volgen en mij na afloop van de persconferentie te mailen over de volgens hem/haar te nemen maatregelen. Met het huisbestuur van het Klooster Verzorgings Huis (KVH) in Tilburg had ik in de persoon van de huisoverste telefonisch overleg hoe met de maatregelen om te gaan. Ik verblijf daar elke dinsdag te midden van oude en kwetsbare broeders, terwijl ik de Valenuszaal tweemaal gebruik voor de zen bijeenkomsten. Met de beheerder van het Begijnhof, verantwoordelijk voor de verhuur van de ruimtes waarover het Begijnhof beschikt, had ik telefonisch overleg. Zelf maakte ik notulen van de persconferentie en vormde mijn eigen mening. De conclusies bij elk van deze stapjes van overleg werden steeds dezelfde. Er is géén andere keuze mogelijk dan het - zo goed als mogelijk is - beschermen van elke deelnemer tegen besmetting met het virus. De deskundigen zeggen dat uiteindelijk iedereen corona krijgen zal, waarbij sommigen daar zelf niets van zullen merken, terwijl anderen… er ernstig ziek van worden of zelfs aan sterven. In onze broederschap van de kapucijnen verloren wij vier medebroeders ten gevolge van een corona besmetting, dat is één op de tien van ons. Enkele deelnemers aan de zazen vroegen mij met recht om het handhaven van de maatregelen gezien hun eigen gezondheid en ouderdom of die van hun huisgenoten voor wie een besmetting enorme gevolgen kan hebben. Drie weken stoppen met zazen tot 3 december 2021 – tot de volgende persconferentie van de regering – is géén oplossing, aangezien de verwachting is dat na 3 december de situatie in ons land niet beter zal zijn en de maatregelen zeer waarschijnlijk worden geconsolideerd en uitgebreid. Mijn werken is naar gewoonte van de kapucijnen “low-budget” werk: iedereen moet kunnen meedoen, ook hij/zij die slechts over een smalle beurs beschikt. Ik kan zo werken dankzij de steun die ik in alle opzichten van de broederschap ontvang. In mijn belang werd ik gewaarschuwd dat de boete die ik als initiatiefnemer van de bijeenkomsten kan ontvangen bij onverwachte controle door de BOA of door de politie kan oplopen tot dertig duizend euro. Dat risico is buiten proportioneel en wil ik daarom niet nemen. Ik hoop dat u begrip kunt opbrengen voor de keuze die ik heb gemaakt. Uw zitplaats ligt weer keurig klaar zoals voorheen. Naar ik hoop weer tot samen zitten in stilte. Met hartelijke groet, Kees. (Kees van den Muijsenberg) Zendosengtsjan